Ogłoszenie nr 87547 - 2017 z dnia 2017-05-24 r.
Wrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 509030-N
Data: 16/05/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 93119136700000, ul. ul. Łagiewnicka  12, 50512   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 774 67 70, e-mail logistyka@word.wroc.pl, faks 71 774 67 99.
Adres strony internetowej (url): www.word.wroc.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 18. Moc silnika: min. 170 kW. 19. Zawieszenie tylnej osi w samochodzie i w przyczepie: pneumatyczne.Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki